Text Size

Disclaimer website partyschip ss Succes

Onderstaande is van toepassing op website(s) van 
Rederij Faim & Co, respectievelijk het partyschip "Succes".

De Succes, het partyschip onder de partyschepen.
Exclusieve luxe!
Vanuit de thuishaven Almere of iedere andere bereikbare plaats.

Door de website te gebruiken, op welke wijze dan ook en in de meest brede zin,
stemt u als gebruiker (als natuurlijk persoon of een rechtspersoon vertegenwoordigend) in
met déze disclaimer:

  1. Rederij Faim & Co spant er zich voor in de inhoud van de website in alle opzichten regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  2. Rederij Faim & Co verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  3. Rederij Faim & Co is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  4. Rederij Faim & Co mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging, en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  5. Behoudens deze disclaimer, is Rederij Faim & Co niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent als gebruiker van de website van Rederij Faim & Co verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  7. Rederij Faim & Co behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
  8. U zal Rederij Faim & Co, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
  9. Deze Website, evenals de daarop gepresenteerde programma's, gepubliceerde beeldmateriaal en (bedrijfs)informatie in de meest brede zin, zijn het (creatieve) eigendom van Rederij Faim & Co. Zonder schriftelijke toestemming van Rederij Faim & Co mag niets van deze website gekopieerd,nagemaakt of gebruikt worden. Rederij Faim & Co behoudt zich het recht voor bij misbruik door derden een vergoeding te vorderen, dan wel gebruik te verbieden.
Google samenvatting: Disclaimer website Rederij Faim & Co voor het partyschip Succes; het partyschip onder de partyschepen. Exclusieve luxe! Vanuit de thuishaven Almer of iedere andere bereikbare plaats. Partyschip, almere, website, Rederij, faim, disclaimer, succes, webpagina, privacy, auteur, beeldmateriaal, creatieve, eigendom, walter van den broek